De afsluitdijk en vis

 

 

Vissen willen maar al te graag naar het zoute water, maar dat lukt vaak niet omdat de stroming veel te zwaar is. Veel vissen, vooral trekvissen, blijven hierdoor achter in het zoete water. Met alle gevolgen van dien. Maar er is een oplossing: Een afsluitdijk. Een afsluitdijk zorgt ervoor dat vissen met een zogenaamde vismigratierivier mee kunnen gaan. Mee in de stroming.

Waarom?

Er zijn 2 soorten vissen waar je onderscheid in moet maken. Zoetwatervissen en zoutwatervissen (ook wel zeevissen genoemd). De een kom je vaak voor in de zee, en de ander vaak in een rivier. Zoetwatervissen kunnen niet overleven in zout water, en andersom kunnen zoutwatervissen niet overleven in zoet water. 

Waarom?

De reden hiervoor is dat zoutwatervissen gewend zijn om constant te drinken, want ze hebben altijd dorst. Het zoutwater gaat door hun huid naar buiten toe, terwijl de vis constant blijft drinken. Als je zo’n vis en zoet water stopt, gaat hij niet alleen veel drinken omdat hij dat gewend is, maar gaat het water dat eerst door zijn huid naar buiten ging, nu naar binnen. Hierdoor zwelt de vis op sterft hij. Een zoetwatervis zal andersom ook doodgaan, want die vis kan geen zout water drinken. Het is dus belangrijk dat die vissen terecht komen op plekken waar ze horen.

Hoe precies? En is het veilig?

 

De afsluitdijk gaat open wanneer het eb is, zodat men er geen last van heeft. De afsluitdijk is nou eenmaal de scheiden tussen zoet en zout water, en zorgt ervoor dat wij drinkwater hebben. Wanneer het eb is kunnen de vissen met de stroming mee gaan naar waar ze willen/moeten zijn. 

En ja, het is absoluut veilig. De afsluitdijk kan van beide kanten worden afgesloten, waardoor er geen zoutwater kan komen in het normale meer.

Sterk en zwak

 

Zalm en zeeforrel

Sommige vissen hebben geen hulp nodig en kunne gewoon tegen de stroming in zwemmen. Voorbeelden hiervan zijn de Zalm en de Zeeforel.

Jonge Paling

Andere hebben wel hulp nodig. Neem bijvoorbeeld de Jonge Paling. Deze vissen zijn absoluut niet in staat om tegen de stroming in te zwemmen, en zijn vaak de eerste slachtoffers als ze niet in hun goede soort water habitat leven.