Waarom?

Er zijn 2 soorten vissen waar je onderscheid in moet maken. Zoetwatervissen en zoutwatervissen (ook wel zeevissen genoemd). De een kom je vaak voor in de zee, en de ander vaak in een rivier. Zoetwatervissen kunnen niet overleven in zout water, en andersom kunnen zoutwatervissen niet overleven in zoet water. 

Waarom?

De reden hiervoor is dat zoutwatervissen gewend zijn om constant te drinken, want ze hebben altijd dorst. Het zoutwater gaat door hun huid naar buiten toe, terwijl de vis constant blijft drinken. Als je zo’n vis en zoet water stopt, gaat hij niet alleen veel drinken omdat hij dat gewend is, maar gaat het water dat eerst door zijn huid naar buiten ging, nu naar binnen. Hierdoor zwelt de vis op sterft hij. Een zoetwatervis zal andersom ook doodgaan, want die vis kan geen zout water drinken. Het is dus belangrijk dat die vissen terecht komen op plekken waar ze horen.